Inscripció Torneig Internacional de Sant Cugat

DRETS D'INSCRIPCIÓ

    Podran participar aquells equips que siguin formalment convidats pel Club Voleibol Sant Cugat. Un cop sigui acceptada l'invitació, s'hauran d'abonar uns drets d'inscripció de 125€ per equip participant.

Documents que han de facilitar els equips participants

Els equips participants hauran d'enviar a l'organització la següent informació:

  • Una fotografia de l'equip o equips participants.
  • Logotip del club participant.
  • La fitxa tècnica de l'equip, segons el model que s'adjunta.

Data límit de lliurament: 31-07-2018
Direcció de e-mail: administracio@cvsantcugat.com

Comitiva

  • El nombre mínim de persones que han d'integrar cada equip que participi en el Torneig són 10. (9 jugadores i 1 entrenador responsable del grup).
  • Com a màxim cada equip estarà integrat per 15 persones. (12 jugadores, 2 entrenadors, 1 directiu)

Pagaments

El pagament dels drets d'inscripció s'hauran d'abonar per part dels clubs participants com a màxim el dia 11 de julio de 2018.